Hindi naman kumbinsido si G

Dating bandila ng pilipinas

Kaya naman naglabas ang Pangulong

Dumami kasi ang disenyo ng bandila kaya ipinatupad ni Pangulong Manuel Luis Quezon ang istandardisayon ng sukat, kulay at disenyo ng pambansang watawat sa pamamagitan ng E. Kaya naman, naglabas ang Pangulong Ferdinand E. Zeus Salazar, kung may kaalaman ang isang tao sa sinaunang kultura, pagpapatuloy ito ng kamalayan sa disenyong ito ng araw bilang simbolo ng Bathalang Araw sa sinaunang pananampalataya. May mga stripe ang bandilang pandagat para sa daungan ng Havana sa Cuba.

At tulad ng sinabi sa akin ni G. Kasama rin nila sa pagtahi ang limang-taong gulang lamang na anak ni Marcela na si Lorenza. At ang orihinal na tela ng bandilang ito ay navy blue ang bughaw. Doon nila natutuhan ang liberalismo at mga kilusang pampolitika na humamon sa mga institusyong tradisyonal ng relihiyon, monarkiya, at aristokrasya. Ngunit ayon sa ilang historyador tulad nina Teodoro Agoncillo at Luis Camara Dery, azul celeste, light o sky blue ang bandila.

Sapagkat ang pambansang watawat ang sagisag ng lahat ng Pilipino sa buong Pilipinas, at sa buong mundo. Kumakatawan sa unang paraan ng pagkuha ng samahang mapanghimagsik ng mga kasapi.

Hindi maaaring ang unang watawat ay may palamuting laurel at ayon sa tumahi ng watawat na si Marcela, silk ang orihinal habang cotton naman ang watawat sa Baguio. Tulad ng alinmang mahalagang dokumento sa ating kasaysayan, kailangang bigyan natin ito ng pagpapahalaga.

Maraming paglilinaw ang kailangang gawin ukol sa kasaysayan ng bandila na maaaring alam na ng mga iskolar ngunit kinakailangan pang ipabatid sa publiko. Nararapat lamang na iisa ang disenyo nito. Aguinaldo ang unang bandila, ito ay ibinalik sa kanya at mula noon lalong naging mahigpit ang pagbabantay niya rito. Ginawa ito ng magigiting na kaanib sa mapaghimagsik na Katipunan ni Bonifacio, na siyang nanguna sa pakikilaban sa Espanya.

Batay sa Executive Order ni Pangulong Ramos, ang lahat ng Pilipino ay hinihikayat na magladlad ng bandila sa lahat ng pampublikong lugar sa loob ng panahong ito. Malaki ang impluwensya ni Heneral Aguinaldo sa disenyo kaya maituturing siyang Ama ng ating Pambansang Bandila. Ito ang isa sa pangunahing pamana niya sa bansa kasama na ang himig ng ating Pambansang Awit na siya rin ang nagpagawa. Nasaksihan niya kung gaano kamahal ng heneral ang nasabing watawat na lagi niyang itinatanghal sa flagpole at inilalabas, lalo na nang iproklama ni Pang. Kailangan lamang na ituwid ang pagkakamali ng dokumento ng Acta sapagkat hindi Bataan kundi Tarlac ang kabilang sa walong lalawigan.

Isa pang paghiram sa mag-anak na bandila ang araw na mitiko, na ginamit ng mga republika ng Amerika Latina na tulad ng Arhentina, Peru, at Uruguay. Sinasabing impluwensyang masoniko rin ang tatsulok sa Katipunan ngunit sinasabi rin ni Dr. Agoncillo na si Marcela de Agoncillo, Jr.

Dumami kasi ang

Makikita rin ito sa disenyo ng ating mga anting-anting. Nagkaroon pagkatapos ng iba't ibang hugis, na ang lalong tanyag ay ang kina Heneral Pio del Pilar at Gregorio del Pilar. Sa kulay ng ating bandila at sa teksto ng ating pagpapahayag ng kasarinlan, mukhang ipinaubaya na tayo ng ating founding fathers sa pangangalaga ng Amerika, years ago. Nang una, ang bandila nati'y binubuo ng kayong pula na siyang sagisag ng dugo ng mga kaanib sa Katipunan, bilang tanda ng kanilang pagtatanggol sa Inang-Bayan.